Bestuursraad

Dr. Robrecht Vermeulen, voorzitter

Dr. Francis Hujoel, eerste ondervoorzitter

Dr. Joost Rampelberg, tweede ondervoorzitter

Dr. Hubert Claes, secretaris

Dr. Sam Ward, adjunct secretaris

Lic. Iur. Yannick Pots, penningmeester

Dr. Lieve Groenweghe, feestcommissaris

Dr. Erik Loosen

Dr. Felix Wolfs

Dr. Sumio Yoshimi

Advertenties